Vraagbaak
Naast het vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid, draagt de afdeling PKO ook zorg voor het coachen en trainen van de pedagogisch medewerkers. Femke: “De afdeling is voor de pedagogisch medewerkers een vraagbaak op allerlei gebieden. Van kwesties rondom bijvoorbeeld medicatie, inbakeren of de meldcode, tot het komen tot een uitdagend activiteitenaanbod. Daarnaast helpen de pedagogisch coaches de medewerkers bij individuele- of teamvraagstukken. In de toekomst bieden we nog meer trainingen aan om de vakkennis van management en medewerkers op peil te houden. Met coaching en deskundigheidsbevordering hopen we het werk van de pedagogisch medewerkers zo mooi mogelijk te maken!”

“We volgen altijd de actualiteit en wetgeving in deze branche, en passen daar waar nodig ons beleid aan.”

4

De socialisatie van kinderen, door overdacht van algemeen aanvaarde normen en waarden

3

De sociale competenties
van kinderen bevorderen

2

De persoonlijke competenties
van kinderen bevorderen

Kinderen emotionele veiligheid bieden
in een veilige en gezonde omgeving

1

Gedurfd
De bestuurder van Travers gaat voorop in de besluitvorming op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hij durft ver te gaan om risico’s te beheersen en laat zich niet tegenhouden door de gevolgen. “Daar mogen we als organisatie trots op zijn”, vindt Femke. “Toen bijvoorbeeld afgelopen zomer de temperatuur zo hoog op liep dat er veiligheid- en gezondheidsrisico’s ontstonden, besloot hij om de kinderdagverblijven voor de meest kwetsbare doelgroep te sluiten. Een gedurfd besluit – want wat gaan ouders zeggen – maar altijd met het belang en de veiligheid van kinderen voorop.”

De afdeling zorgt ervoor dat het beleid altijd up-to-date is. Femke: “We volgen altijd de actualiteit en wetgeving in deze branche en passen daar waar nodig ons beleid aan. Ook hebben we korte lijnen met de GGD rondom de algemene documenten en de inspectie van onze locaties. Indien nodig roepen we ons crisisteam, met leden van diverse afdelingen, bijeen om pedagogisch medewerkers en managers te ondersteunen in risicovolle situaties. Onlangs was dit het geval op een locatie”, vertelt Femke. “De mechanische ventilatie had een storing en onze co2-meters sloegen rood uit. Een ander voorbeeld is ernstige zorg om de thuissituatie van een van de kinderen, waarbij de aandachtsfunctionaris in actie moest komen.”

Het pedagogisch beleid van Doomijn, op basis waarvan de afdeling PKO werkt, is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven:

De jongste afdeling van Doomijn is de afdeling Pedagogiek, Kwaliteit en Ontwikkeling. Opgericht in 2019 om te werken aan één van de pijlers uit de strategie van Doomijn: ‘excellente pedagogische kwaliteit’. Dit gedreven team, met passie voor pedagogiek en het vak kinderopvang, maakt het beleid én stelt zich ten doel dat alle pedagogisch medewerkers het beleid kennen en uitvoeren.

Opvoedingsdoelen
Pedagogisch beleid
voor de beste kwaliteit
De afdeling PKO bestaat uit pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches, het consulententeam en aandachts- en klachtenfunctionarissen. Samen met de managers kinderopvang werken zij aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Pedagogisch beleidsmedewerker Femke Schipper: “Pedagogiek is de kern van onze organisatie. Als afdeling zijn we er om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen op dit vlak. We proberen er voor te zorgen dat elke medewerker dit beleid in hoofd en handen heeft én het met passie voor de kinderopvang in de praktijk brengt.”

Vraagbaak
Naast het vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid, draagt de afdeling PKO ook zorg voor het coachen en trainen van de pedagogisch medewerkers. Femke: “De afdeling is voor de pedagogisch medewerkers een vraagbaak op allerlei gebieden. Van kwesties rondom bijvoorbeeld medicatie, inbakeren of de meldcode, tot het komen tot een uitdagend activiteitenaanbod. Daarnaast helpen de pedagogisch coaches de medewerkers bij individuele- of teamvraagstukken. In de toekomst bieden we nog meer trainingen aan om de vakkennis van management en medewerkers op peil te houden. Met coaching en deskundigheidsbevordering hopen we het werk van de pedagogisch medewerkers zo mooi mogelijk te maken!”

Gedurfd
De bestuurder van Travers gaat voorop in de besluitvorming op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hij durft ver te gaan om risico’s te beheersen en laat zich niet tegenhouden door de gevolgen. “Daar mogen we als organisatie trots op zijn”, vindt Femke. “Toen bijvoorbeeld afgelopen zomer de temperatuur zo hoog op liep dat er veiligheid- en gezondheidsrisico’s ontstonden, besloot hij om de kinderdagverblijven voor de meest kwetsbare doelgroep te sluiten. Een gedurfd besluit – want wat gaan ouders zeggen – maar altijd met het belang en de veiligheid van kinderen voorop.”

De afdeling zorgt ervoor dat het beleid altijd up-to-date is. Femke: “We volgen altijd de actualiteit en wetgeving in deze branche en passen daar waar nodig ons beleid aan. Ook hebben we korte lijnen met de GGD rondom de algemene documenten en de inspectie van onze locaties. Indien nodig roepen we ons crisisteam, met leden van diverse afdelingen, bijeen om pedagogisch medewerkers en managers te ondersteunen in risicovolle situaties. Onlangs was dit het geval op een locatie”, vertelt Femke. “De mechanische ventilatie had een storing en onze co2-meters sloegen rood uit. Een ander voorbeeld is ernstige zorg om de thuissituatie van een van de kinderen, waarbij de aandachtsfunctionaris in actie moest komen.”

“We volgen altijd de actualiteit en wetgeving in deze branche, en passen daar waar nodig ons beleid aan.”

4

De socialisatie van kinderen, door overdacht van algemeen aanvaarde normen en waarden

3

De sociale competenties
van kinderen bevorderen

2

De persoonlijke competenties
van kinderen bevorderen

Kinderen emotionele veiligheid bieden
in een veilige en gezonde omgeving

1

Het pedagogisch beleid van Doomijn, op basis waarvan de afdeling PKO werkt, is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven:

Opvoedingsdoelen

De jongste afdeling van Doomijn is de afdeling Pedagogiek, Kwaliteit en Ontwikkeling. Opgericht in 2019 om te werken aan één van de pijlers uit de strategie van Doomijn: ‘excellente pedagogische kwaliteit’. Dit gedreven team, met passie voor pedagogiek en het vak kinderopvang, maakt het beleid én stelt zich ten doel dat alle pedagogisch medewerkers het beleid kennen en uitvoeren.

Pedagogisch beleid
voor de beste kwaliteit
De afdeling PKO bestaat uit pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches, het consulententeam en aandachts- en klachtenfunctionarissen. Samen met de managers kinderopvang werken zij aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Pedagogisch beleidsmedewerker Femke Schipper: “Pedagogiek is de kern van onze organisatie. Als afdeling zijn we er om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen op dit vlak. We proberen er voor te zorgen dat elke medewerker dit beleid in hoofd en handen heeft én het met passie voor de kinderopvang in de praktijk brengt.”