Groeien in je werk door de pedagogisch coach en ve-coach

De pedagogisch medewerkers van Doomijn zijn specialisten in hun vak. Dagelijks zetten ze hun kennis en vaardigheden in met zorg en liefdevolle aandacht voor elk kind. Maar hoe kunnen we de kwaliteit van de kinderopvang die zij bieden nóg beter maken? Met dat doel zet Doomijn coaches op pedagogiek en voorschoolse educatie in.

“Pedagogische- en ve-coaching voegen echt iets toe aan de kwaliteit die onze pedagogisch medewerkers bieden,” legt Désirée Dobma, pedagogisch beleidsadviseur en aansturend leidinggevende van het team van coaches, uit. “Groei vinden we namelijk belangrijk voor de kinderen én voor onze medewerkers. We kijken hoe we hun kwaliteiten goed kunnen inzetten en maken hen bewust bekwaam van hun handelingen, zodat ze nog beter voor de kinderen kunnen klaarstaan.”

Met verschillende coachtechnieken, zoals beeldcoaching, trainingen en ‘on the job’ coaching, worden de pedagogisch medewerkers op individueel en groepsniveau gecoacht. Zo worden ze zich beter bewust van de invloed die zij hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ook leren ze hoe ze de kwaliteit van de ervaringen die kinderen op de opvang opdoen kunnen verbeteren: hoe kan de opvang nóg interessanter of uitdagender?

Désirée: “Medewerkers gaan bijvoorbeeld aan de slag met het opnieuw inrichten van de speelhoeken om de spelbetrokkenheid te bevorderen. Belangrijk daarbij is dat de pedagogisch medewerkers dichtbij zijn en bewust kiezen op welk moment ze meespelen; zo ontstaan er gesprekjes tussen hen en de kinderen. De bewustwording hierin vergroot ook de kwaliteit van de kinderopvang. We willen de kinderen daarbij ruimte geven om zich op allerlei manieren te kunnen blijven verwonderen. En om zoveel mogelijk zelf te leren en te doen. Dit vraagt om goed observeren van de ontwikkeling van medewerkers en aansluiting zoeken bij wat een kind al kan. De coaches begeleiden pedagogisch medewerkers hierbij.”

Désirée is positief over de inzet van coaches: “De coaching werpt zijn vruchten af: medewerkers voelen zich gehoord en gezien, en groeien in hun werk. We werken altijd positief en oplossingsgericht, ook al is feedback soms confronterend. Uiteindelijk hoor ik altijd terug dat de medewerkers zó blij zijn met wat ze geleerd hebben, dat geeft veel voldoening.”

Zowel voor pedagogisch medewerkers als de kinderen loont de aanpak. De kinderen worden meer uitgedaagd en gestimuleerd in hun ontwikkeling en medewerkers zijn zich bewuster van hun invloed. De kwaliteit van opvang wordt beter, daar groeien medewerkers én kinderen van!

“Pedagogische- en ve-coaching voegen echt iets toe aan de kwaliteit die onze pedagogisch medewerkers bieden"

Groeien in je werk door de pedagogisch coach en ve-coach

De pedagogisch medewerkers van Doomijn zijn specialisten in hun vak. Dagelijks zetten ze hun kennis en vaardigheden in met zorg en liefdevolle aandacht voor elk kind. Maar hoe kunnen we de kwaliteit van de kinderopvang die zij bieden nóg beter maken? Met dat doel zet Doomijn coaches op pedagogiek en voorschoolse educatie in.

“Pedagogische- en ve-coaching voegen echt iets toe aan de kwaliteit die onze pedagogisch medewerkers bieden,” legt Désirée Dobma, pedagogisch beleidsadviseur en aansturend leidinggevende van het team van coaches, uit. “Groei vinden we namelijk belangrijk voor de kinderen én voor onze medewerkers. We kijken hoe we hun kwaliteiten goed kunnen inzetten en maken hen bewust bekwaam van hun handelingen, zodat ze nog beter voor de kinderen kunnen klaarstaan.”

Met verschillende coachtechnieken, zoals beeldcoaching, trainingen en ‘on the job’ coaching, worden de pedagogisch medewerkers op individueel en groepsniveau gecoacht. Zo worden ze zich beter bewust van de invloed die zij hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ook leren ze hoe ze de kwaliteit van de ervaringen die kinderen op de opvang opdoen kunnen verbeteren: hoe kan de opvang nóg interessanter of uitdagender?

Désirée: “Medewerkers gaan bijvoorbeeld aan de slag met het opnieuw inrichten van de speelhoeken om de spelbetrokkenheid te bevorderen. Belangrijk daarbij is dat de pedagogisch medewerkers dichtbij zijn en bewust kiezen op welk moment ze meespelen; zo ontstaan er gesprekjes tussen hen en de kinderen. De bewustwording hierin vergroot ook de kwaliteit van de kinderopvang. We willen de kinderen daarbij ruimte geven om zich op allerlei manieren te kunnen blijven verwonderen. En om zoveel mogelijk zelf te leren en te doen. Dit vraagt om goed observeren van de ontwikkeling van medewerkers en aansluiting zoeken bij wat een kind al kan. De coaches begeleiden pedagogisch medewerkers hierbij.”

Désirée is positief over de inzet van coaches: “De coaching werpt zijn vruchten af: medewerkers voelen zich gehoord en gezien, en groeien in hun werk. We werken altijd positief en oplossingsgericht, ook al is feedback soms confronterend. Uiteindelijk hoor ik altijd terug dat de medewerkers zó blij zijn met wat ze geleerd hebben, dat geeft veel voldoening.”

Zowel voor pedagogisch medewerkers als de kinderen loont de aanpak. De kinderen worden meer uitgedaagd en gestimuleerd in hun ontwikkeling en medewerkers zijn zich bewuster van hun invloed. De kwaliteit van opvang wordt beter, daar groeien medewerkers én kinderen van!

“Pedagogische- en ve-coaching voegen echt iets toe aan de kwaliteit die onze pedagogisch medewerkers bieden"