‘Groot en klein samen onder één dak’, zo kopt het logo van IKC De Ploeg in Apeldoorn. In dit integraal kindcentrum kunnen kinderen van 0-13 jaar alle werkdagen van het kalenderjaar terecht voor onderwijs van PCBO De Ploeg en kinderopvang van Doomijn. 

Maaike Heuvelhorst – directeur PCBO De Ploeg:

“Naast dat het kinderdagverblijf en de voor- en buitenschoolse opvang in de school zijn gevestigd, wordt er ook op inhoudelijk vlak veel samengewerkt. Onze combinatiefunctionarissen werken zowel op school als Onderwijsassistent en Leraarondersteuner als in de kinderopvang als Pedagogisch Medewerker. Waar mogelijk werken de kinderen op school en op de opvang met dezelfde thema’s. De peuters maken met hun vertrouwde PM-ers al kennis met het spelen, leren en werken in de kleutergroepen.

Het mooiste aan deze samenwerking is dat we intensieve onderlinge contacten hebben en als één team opereren. We werken samen in voorlichting, nieuwsverstrekking en PR en zorgen vooral voor een mooie doorgaande lijn van peuters naar kleuters, met een warme overdracht. We overleggen veel, wisselen leermiddelen en materialen uit en bieden mogelijkheden voor gezamenlijke training en scholing.

Het is belangrijk om te werken met een goed voorzieningenniveau. Binnen een IKC kunnen we dat samen eenvoudiger realiseren: dat alle voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang onder één dak zitten biedt veel voordelen. Aan het begin van onze samenwerking hebben we onze visie afgestemd en vastgelegd in ons visiedocument: de basis voor een goede en langdurige samenwerking en een sterk pedagogisch klimaat.”


IKC De Ploeg

‘Groot en klein samen onder één dak’, zo kopt het logo van IKC De Ploeg in Apeldoorn. In dit integraal kindcentrum kunnen kinderen van 0-13 jaar alle werkdagen van het kalenderjaar terecht voor onderwijs van PCBO De Ploeg en kinderopvang van Doomijn. 

Maaike Heuvelhorst – directeur PCBO De Ploeg:

“Naast dat het kinderdagverblijf en de voor- en buitenschoolse opvang in de school zijn gevestigd, wordt er ook op inhoudelijk vlak veel samengewerkt. Onze combinatiefunctionarissen werken zowel op school als Onderwijsassistent en Leraarondersteuner als in de kinderopvang als Pedagogisch Medewerker. Waar mogelijk werken de kinderen op school en op de opvang met dezelfde thema’s. De peuters maken met hun vertrouwde PM-ers al kennis met het spelen, leren en werken in de kleutergroepen.

Het mooiste aan deze samenwerking is dat we intensieve onderlinge contacten hebben en als één team opereren. We werken samen in voorlichting, nieuwsverstrekking en PR en zorgen vooral voor een mooie doorgaande lijn van peuters naar kleuters, met een warme overdracht. We overleggen veel, wisselen leermiddelen en materialen uit en bieden mogelijkheden voor gezamenlijke training en scholing.

Het is belangrijk om te werken met een goed voorzieningenniveau. Binnen een IKC kunnen we dat samen eenvoudiger realiseren: dat alle voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang onder één dak zitten biedt veel voordelen. Aan het begin van onze samenwerking hebben we onze visie afgestemd en vastgelegd in ons visiedocument: de basis voor een goede en langdurige samenwerking en een sterk pedagogisch klimaat.”


IKC De Ploeg