Harriët Gringhuis – opleidingsmanager Pedagogisch Werk op het Deltion College:

“Doomijn Kinderopvang en de opleiding Pedagogisch Werk van het Deltion College hebben een bijzonder partnerschap. Samen zetten wij ons in voor het opleiden van toekomstig pedagogisch medewerkers met de Deltion-Doomijnklas. Deze samenwerking is drie jaar geleden gestart en zetten wij graag voort.

De student doorloopt de opleiding volgens een eigen route en op eigen tempo: gepersonaliseerd leren. De indrukken en vragen die bij de student ontstaan in de praktijk, neemt hij of zij mee naar de leeromgeving waar de coaches het leerproces begeleiden. Zowel coaches in de praktijk als coaches van de opleiding volgen én begeleiden de leerbehoefte van de student. Echt een andere vorm van leren! Deze nauwe samenwerking biedt voor de student kansen om al snel meer verdieping te zoeken binnen Doomijn en zodoende aan het eind van de opleiding een startklare Doomijn-medewerker te zijn.

Tijdens de schooluren geven Doomijn-medewerkers met enige regelmaat workshops aan de studenten en gaan de studenten voor inspiratiesessies naar Doomijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het bezoek van de studenten aan Heutink en een locatie van Doomijn, om in de praktijk te zien en te ondervinden wat de inzet van materiaal en inrichting bijdraagt aan de opvang van kinderen.

Inmiddels zijn de eerste gediplomeerden aan de slag bij Doomijn en zullen er de komende tijd snel meer volgen!”

 


Doomijnklas Deltion College

Harriët Gringhuis – opleidingsmanager Pedagogisch Werk op het Deltion College:

“Doomijn Kinderopvang en de opleiding Pedagogisch Werk van het Deltion College hebben een bijzonder partnerschap. Samen zetten wij ons in voor het opleiden van toekomstig pedagogisch medewerkers met de Deltion-Doomijnklas. Deze samenwerking is drie jaar geleden gestart en zetten wij graag voort.

De student doorloopt de opleiding volgens een eigen route en op eigen tempo: gepersonaliseerd leren. De indrukken en vragen die bij de student ontstaan in de praktijk, neemt hij of zij mee naar de leeromgeving waar de coaches het leerproces begeleiden. Zowel coaches in de praktijk als coaches van de opleiding volgen én begeleiden de leerbehoefte van de student. Echt een andere vorm van leren! Deze nauwe samenwerking biedt voor de student kansen om al snel meer verdieping te zoeken binnen Doomijn en zodoende aan het eind van de opleiding een startklare Doomijn-medewerker te zijn.

Tijdens de schooluren geven Doomijn-medewerkers met enige regelmaat workshops aan de studenten en gaan de studenten voor inspiratiesessies naar Doomijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het bezoek van de studenten aan Heutink en een locatie van Doomijn, om in de praktijk te zien en te ondervinden wat de inzet van materiaal en inrichting bijdraagt aan de opvang van kinderen.

Inmiddels zijn de eerste gediplomeerden aan de slag bij Doomijn en zullen er de komende tijd snel meer volgen!”

Doomijnklas Deltion College