Harriët Gringhuis – opleidingsmanager Pedagogisch Werk op het Deltion College:

“Doomijn en Deltion kennen elkaar al jaren als onderwijs- en stagepartner, we kunnen ons vinden in elkaars visie. We voelden een behoefte op het gebied van betere en continue aansluiting en uitwisseling tussen het onderwijs en het werkveld. We willen ons samen sterk maken voor de kwaliteit van toekomstige medewerkers. Na veel brainstormsessies, ontwerp- en voorlichtingsbijeenkomsten heeft dit als resultaat dat we afgelopen september zijn gestart met de Doomijnklas. Studenten uit deze klas zijn vanaf het begin betrokken bij de praktijk en lopen stage op de Doomijn-locatie Klooienberg. Tijdens de les en coachingsdagdelen gaan ze onder begeleiding van de docentencoaches aan de slag met de leervragen die op de stageplaats ontstaan. 

Onze studenten zien de meerwaarde van meer praktijkgericht leren en vanaf het begin écht deel uitmaken van een kinderopvanglocatie. Het leren op je eigen tempo en een volgorde die aansluit bij de werkelijkheid of die specifieke locatie is echt van toegevoegde waarde. Wanneer zij straks hun diploma hebben gehaald, zijn ze al in beeld bij Doomijn: voor zowel de student als Doomijn een mooie kans!

De manier van onderwijs in de Doomijnklas is voor beide partijen relatief nieuw. We hebben met z’n allen dan ook nog veel te leren. Dit vraagt om een goede verstandhouding, waarbij we eerlijk met elkaar communiceren en een basis van vertrouwen essentieel is. En die is er! Het is prettig te merken dat we elkaar snel begrijpen. Onze visies lijken op elkaar en – niet onbelangrijk – we hebben plezier in het onderlinge contact en het samen opleiden. We zijn er ook van overtuigd dat we elkaar nodig hebben en samen kunnen zorgen voor  betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Ook kijken we hoe we ons samen kunnen voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in het werkveld.”“Doomijn Kinderopvang en de opleiding Pedagogisch Werk van het Deltion College hebben een bijzonder partnerschap. Samen zetten wij ons in voor het opleiden van toekomstig pedagogisch medewerkers met de Deltion-Doomijnklas. Deze samenwerking is drie jaar geleden gestart en zetten wij graag voort.

De student doorloopt de opleiding volgens een eigen route en op eigen tempo: gepersonaliseerd leren. De indrukken en vragen die bij de student ontstaan in de praktijk, neemt hij of zij mee naar de leeromgeving waar de coaches het leerproces begeleiden. Zowel coaches in de praktijk als coaches van de opleiding volgen én begeleiden de leerbehoefte van de student. Echt een andere vorm van leren! Deze nauwe samenwerking biedt voor de student kansen om al snel meer verdieping te zoeken binnen Doomijn en zodoende aan het eind van de opleiding een startklare Doomijn-medewerker te zijn.

Tijdens de schooluren geven Doomijn-medewerkers met enige regelmaat workshops aan de studenten en gaan de studenten voor inspiratiesessies naar Doomijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het bezoek van de studenten aan Heutink en een locatie van Doomijn, om in de praktijk te zien en te ondervinden wat de inzet van materiaal en inrichting bijdraagt aan de opvang van kinderen.

Inmiddels zijn de eerste gediplomeerden aan de slag bij Doomijn en zullen er de komende tijd snel meer volgen!”

 


Doomijnklas Deltion College

Harriët Gringhuis – opleidingsmanager Pedagogisch Werk op het Deltion College:

“Doomijn en Deltion kennen elkaar al jaren als onderwijs- en stagepartner, we kunnen ons vinden in elkaars visie. We voelden een behoefte op het gebied van betere en continue aansluiting en uitwisseling tussen het onderwijs en het werkveld. We willen ons samen sterk maken voor de kwaliteit van toekomstige medewerkers. Na veel brainstormsessies, ontwerp- en voorlichtingsbijeenkomsten heeft dit als resultaat dat we afgelopen september zijn gestart met de Doomijnklas. Studenten uit deze klas zijn vanaf het begin betrokken bij de praktijk en lopen stage op de Doomijn-locatie Klooienberg. Tijdens de les en coachingsdagdelen gaan ze onder begeleiding van de docentencoaches aan de slag met de leervragen die op de stageplaats ontstaan. 

Onze studenten zien de meerwaarde van meer praktijkgericht leren en vanaf het begin écht deel uitmaken van een kinderopvanglocatie. Het leren op je eigen tempo en een volgorde die aansluit bij de werkelijkheid of die specifieke locatie is echt van toegevoegde waarde. Wanneer zij straks hun diploma hebben gehaald, zijn ze al in beeld bij Doomijn: voor zowel de student als Doomijn een mooie kans!

De manier van onderwijs in de Doomijnklas is voor beide partijen relatief nieuw. We hebben met z’n allen dan ook nog veel te leren. Dit vraagt om een goede verstandhouding, waarbij we eerlijk met elkaar communiceren en een basis van vertrouwen essentieel is. En die is er! Het is prettig te merken dat we elkaar snel begrijpen. Onze visies lijken op elkaar en – niet onbelangrijk – we hebben plezier in het onderlinge contact en het samen opleiden. We zijn er ook van overtuigd dat we elkaar nodig hebben en samen kunnen zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Ook kijken we hoe we ons samen kunnen voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in het werkveld.”


Doomijnklas Deltion College