Om kinderen te verwonderen, kun je gebruik maken van de ‘nieuwsgierig denken kaartjes’. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor de bso.

Tip!

Het brein van een baby is dus nog lang niet af als de baby geboren wordt. Wel worden álle kinderen met verwonderkracht geboren. Dit hoeven kinderen niet te ontwikkelen, want dat bezitten ze van nature (Chantal, 2020).2 Het is een eigenschap die kinderen helpt henzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Jonge kinderen grijpen elke mogelijkheid aan om vanuit verwondering nieuwe vaardigheden te verwerven.3  Verwonderend denken vraagt om een open houding van de pedagogisch medewerker. Laat de kinderen ontdekken en stap zelf ook in de kinderwereld!  
Uit onderzoek blijkt dat verwonderkracht van kinderen al afneemt vanaf een jaar of zes, zowel bij jongens als bij meisjes.4  Die afname kan mogelijk verklaard worden doordat er in het schoolsysteem weinig stimulans is voor verwonderen. Kinderen verliezen de verwonderkracht vanaf het moment dat ze echt moeten leren. En dat terwijl in de wereld van een zesjarige alles nog mogelijk is; zij zien de wereld nog vanuit een open blik.5  Vanaf een jaar of acht neemt de flexibiliteit in de hersenen af. Dit komt doordat verbindingen in de hersenen zich sterker gaan ordenen en de verbindingen die nergens toe dienen, worden afgebroken. Daardoor staat het kind niet meer voor alles open. Bij Doomijn willen we ook die kinderen prikkelen om zich te blijven verwonderen! De bso is een tegenhanger van school en daardoor is er op de bso juist de mogelijkheid om verwonderkracht te blijven stimuleren, want verwonderen maakt het leven rijker! Hoe ouder kinderen worden, hoe meer stimulans ze nodig hebben van buitenaf om zich te blijven verwonderen. 

Verwonderkracht  

Hoe ontwikkelt een kinderbrein zich? En wat heeft verwonderen met ons brein te maken? Pedagogisch coach Marloes legt het je uit!


De ontwikkeling van het kinderbrein

En wat dat betekent voor onze verwonderkracht

Breinontwikkeling   

Baby’s worden geboren met een hersencapaciteit van 30%, de resterende 70% wordt in de eerste drie levensjaren aangelegd.1 De omgeving heeft daar grote invloed op. Wist je dat in de eerste drie jaar kinderhersenen 700 nieuwe verbindingen aanleggen per seconde? De hele dag door, zelf tijdens het slapen. Dit proces wordt gestimuleerd door water, zuurstof, gezond eten en beweging.   

Het brein is verdeeld in twee helften, het linkerbrein en het rechterbrein.1 Het linkerbrein is gericht op logica, houdt van woorden en is dol op orde. Het rechterbrein is gericht op de emotie, het non-verbale en het laten ervaren. Tot ongeveer drie jaar is het rechterbrein vrij dominant. Peuters hebben nog niet het vermogen om hun gevoelens te uiten met logica en woorden. Ze leven volledig in het moment. Als een peuter de waarom-vragen stelt, dan weet je dat het linkerbrein actiever gaat worden. Als kinderen maar één deel van het brein gebruiken, dan lukt het niet goed om in balans te blijven. Je ziet dan bijvoorbeeld dat emoties of angst het kind kunnen overspoelen (het kind gebruikt alleen het rechterbrein). Het is belangrijk om eerst aan te sluiten bij wat je ziet wat er gebeurt en dat verwoordt. Daarna kun je het linkerbrein proberen te activeren. Doordat er samenwerking komt in het brein, kunnen kinderen dingen verwerken en ervan leren.   

 De ontwikkeling van een kind is dus vooral een kwestie van rijping van de hersenen, gevoed door ervaring.1 Dat kost oefening en tijd. Hoe meer herhaling, hoe steviger de hersenverbinding en hoe sterker het brein!

“Verwonderen maakt het leven rijker.”

Bronnen

1 Siegel en Bryson, 2019. Het hele brein het hele kind

2 Chantal 2020. Nieuwsgierigheid bij kinderen stimuleren

Van Veenendaal, 2016. Stimuleer de nieuwsgierigheid

De Haan et al., 2016. Long-Term Developmental Changes in Children’s Lower-Order Big Five Personality Facets

Van de Grift, 2019. De breinontwikkeling van kinderen.

Meer lezen?

Nieuwsgierigheid bij kinderen stimuleren

De ontwikkeling van het kinderbrein

Stimuleer de nieuwsgierigheid

Worden we minder nieuwsgierig vanaf jonge leeftijd?

Hoe stimuleer jij de verwonderkracht van kinderen?

Bronnen

1 Siegel en Bryson, 2019. Het hele brein het hele kind

2 Chantal 2020. Nieuwsgierigheid bij kinderen stimuleren

Van Veenendaal, 2016. Stimuleer de nieuwsgierigheid

De Haan et al., 2016. Long-Term Developmental Changes in Children’s Lower-Order Big Five Personality Facets

Van de Grift, 2019. De breinontwikkeling van kinderen.

Het brein van een baby is dus nog lang niet af als de baby geboren wordt. Wel worden álle kinderen met verwonderkracht geboren. Dit hoeven kinderen niet te ontwikkelen, want dat bezitten ze van nature (Chantal, 2020).2 Het is een eigenschap die kinderen helpt henzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Jonge kinderen grijpen elke mogelijkheid aan om vanuit verwondering nieuwe vaardigheden te verwerven.3  Verwonderend denken vraagt om een open houding van de pedagogisch medewerker. Laat de kinderen ontdekken en stap zelf ook in de kinderwereld!  
Uit onderzoek blijkt dat verwonderkracht van kinderen al afneemt vanaf een jaar of zes, zowel bij jongens als bij meisjes.4  Die afname kan mogelijk verklaard worden doordat er in het schoolsysteem weinig stimulans is voor verwonderen. Kinderen verliezen de verwonderkracht vanaf het moment dat ze echt moeten leren. En dat terwijl in de wereld van een zesjarige alles nog mogelijk is; zij zien de wereld nog vanuit een open blik.5  Vanaf een jaar of acht neemt de flexibiliteit in de hersenen af. Dit komt doordat verbindingen in de hersenen zich sterker gaan ordenen en de verbindingen die nergens toe dienen, worden afgebroken. Daardoor staat het kind niet meer voor alles open. Bij Doomijn willen we ook die kinderen prikkelen om zich te blijven verwonderen! De bso is een tegenhanger van school en daardoor is er op de bso juist de mogelijkheid om verwonderkracht te blijven stimuleren, want verwonderen maakt het leven rijker! Hoe ouder kinderen worden, hoe meer stimulans ze nodig hebben van buitenaf om zich te blijven verwonderen. 

Verwonderkracht  

En wat dat betekent voor onze verwonderkracht

De ontwikkeling van het kinderbrein

Hoe ontwikkelt een kinderbrein zich? En wat heeft verwonderen met ons brein te maken? Pedagogisch coach Marloes legt het je uit!

Breinontwikkeling   

Baby’s worden geboren met een hersencapaciteit van 30%, de resterende 70% wordt in de eerste drie levensjaren aangelegd.1 De omgeving heeft daar grote invloed op. Wist je dat in de eerste drie jaar kinderhersenen 700 nieuwe verbindingen aanleggen per seconde? De hele dag door, zelf tijdens het slapen. Dit proces wordt gestimuleerd door water, zuurstof, gezond eten en beweging.   

Het brein is verdeeld in twee helften, het linkerbrein en het rechterbrein.1 Het linkerbrein is gericht op logica, houdt van woorden en is dol op orde. Het rechterbrein is gericht op de emotie, het non-verbale en het laten ervaren. Tot ongeveer drie jaar is het rechterbrein vrij dominant. Peuters hebben nog niet het vermogen om hun gevoelens te uiten met logica en woorden. Ze leven volledig in het moment. Als een peuter de waarom-vragen stelt, dan weet je dat het linkerbrein actiever gaat worden. Als kinderen maar één deel van het brein gebruiken, dan lukt het niet goed om in balans te blijven. Je ziet dan bijvoorbeeld dat emoties of angst het kind kunnen overspoelen (het kind gebruikt alleen het rechterbrein). Het is belangrijk om eerst aan te sluiten bij wat je ziet wat er gebeurt en dat verwoordt. Daarna kun je het linkerbrein proberen te activeren. Doordat er samenwerking komt in het brein, kunnen kinderen dingen verwerken en ervan leren.   

 De ontwikkeling van een kind is dus vooral een kwestie van rijping van de hersenen, gevoed door ervaring.1 Dat kost oefening en tijd. Hoe meer herhaling, hoe steviger de hersenverbinding en hoe sterker het brein!

“Verwonderen maakt het leven rijker.”

Hoe stimuleer jij de verwonderkracht van kinderen?

Om kinderen te verwonderen, kun je gebruik maken van de ‘nieuwsgierig denken kaartjes’. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor de bso.

Tip!

Meer lezen?