background
vorm_wit_.png
foto_kijkje_in_de_keu...

Betelgeuze in Lemmer

Een kijkje in de keuken van…

In een rustige woonwijk in Lemmer staat onze locatie Betelgeuze. Met twee kinderdagverblijf- en bso-groepen en een peuteropvang valt er genoeg te beleven! 

Na de identiteitsbijeenkomst zijn de teams fanatiek aan de slag gegaan om de eerste stap in de kinderwereld te zetten. De ruimtes in het mooie pand zijn flink onder handen genomen. Pedagogisch medewerker Naomi Berg vertelt namens haar team welke veranderingen de locatie heeft doorgevoerd.

wolk_geel.png
insect.png
btn back to top (copy)
background top
wolk_en_koraal_groen.png
vorm_groen3.png
foto_kijkje_in_de_keu...
btn back to hero
btn back to top
wolk_geel.png

“Vanuit de identiteit en de babytraining zijn wij bij de baby's gerichter gaan kijken naar het spelmateriaal. Hoeveel actief en passief speelgoed is er aanwezig? Hoe wordt erop gereageerd en met welk materiaal zijn ze langer bezig? Dit is onze focus geweest de afgelopen periode. Meer kijken naar de kinderen en hierop aansluiten. De jongste kinderen kunnen daardoor veel meer op ontdekkingstocht en kunnen hun eigen plan maken in het spel.

Op de peutergroep hebben we zowel binnen als buiten kritisch naar ons spelmateriaal gekeken. We hebben vooral geïnvesteerd in echt, natuurlijk spelmateriaal. Bij de kringloop hebben we materialen zoals pannen, pollepels en dweilen meegenomen. We zien hierdoor een ander spel terug bij de kinderen. We zien meer fantasie in het spel en sociale betrokkenheid in de groep. Er is meer van hetzelfde materiaal waar kinderen oneindig mee kunnen spelen!”

We hebben een nieuw team. Samen willen we meer inzetten op sport en spel en veel meer naar buiten gaan. Het natuurlijke materiaal toepassen en meer gebruik maken van onze ruimtes om zo aan te sluiten bij de behoeftes van de kinderen.''

''Met het team van de peuteropvang hebben we samen nagedacht over hoe we het aanbod willen vormgeven. Wat sluit goed aan bij de nieuwe identiteit en waar kunnen wij nog aan werken? Wij willen sterk worden in het stimuleren van autonomie. Kinderen meer laten ervaren en doen. Qua activiteiten zijn we soms nog gericht op resultaat, terwijl we meer het proces in beeld willen brengen. We zijn ons nog meer bewust geworden van hoe belangrijk het is om de kinderen te volgen en hierop aan te sluiten. Als we kijken naar onze inrichting, zouden we meer natuurlijke materialen willen toevoegen. Per thema wisselen wij al van materialen, omdat een kind dan weer opnieuw de uitdaging vindt in een nieuw thema.”

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Peuteropvang

aanhalingstekens_geel...

Wij willen sterk worden in het stimuleren van autonomie. Kinderen meer laten ervaren en doen.

foto_naomi_vierkant.png


Naomi Berg, pedagogisch medewerker

 

foto_keuken.png

Margreet Bolwerk: Pedagogisch Coach

“Locatie Betelgeuze is een geweldig mooie locatie. Er is één extra ruimte waardoor de leeftijdsgroep 0 tot 2 jaar gesplitst kan worden indien nodig, zodat elk kind de ruimte krijgt om te ontdekken en te spelen. De locatie heeft naast prachtige groepsruimtes en buitenruimte een kookruimte, atelier en beweeghal. Een locatie waar kinderen volop mogen ontdekken en spelen. Het team heeft vooral een omschakeling gemaakt in het omdenken van het aanbod. Voorheen was er veel aandacht voor de knutselwerkjes, nu wordt de ontwikkeling spelenderwijs gestimuleerd. Het proces wordt gevolgd in plaats van het eindresultaat. ‘Stap in de kinderwereld’ geeft de medewerkers een richtlijn waar wij als Doomijn voor staan. Vanuit de verwondering van het kind richten wij onze kinderwereld in. De teams zijn hiermee hard aan de slag gegaan en dat zie je echt terug op de groepen. Bij Doomijn laten wij kinderen binnen en buiten experimenteren, ervaringen opdoen en onderzoeken waar zij blij van worden. Verwondering is het begin van alle wijsheid en spelen is de hoogste vorm van leren. Dat is iets wat de Betelgeuze begrijpt!”

background
2019_lemmer_betelgeuz...
wolk_geel.png
insect.png

Betelgeuze in Lemmer

Een kijkje in de keuken van…

In een rustige woonwijk in Lemmer staat onze locatie Betelgeuze. Met twee kinderdagverblijf- en bso-groepen en een peuteropvang valt er genoeg te beleven! 

Na de identiteitsbijeenkomst zijn de teams fanatiek aan de slag gegaan om de eerste stap in de kinderwereld te zetten. De ruimtes in het mooie pand zijn flink onder handen genomen. Pedagogisch medewerker Naomi Berg vertelt namens haar team welke veranderingen de locatie heeft doorgevoerd.

btn back to top (copy)
background top (copy1)
foto_kijkje_in_de_keu...
wolk_geel.png

Kinderdagverblijf

“Vanuit de identiteit en de babytraining zijn wij bij de baby's gerichter gaan kijken naar het spelmateriaal. Hoeveel actief en passief speelgoed is er aanwezig? Hoe wordt erop gereageerd en met welk materiaal zijn ze langer bezig? Dit is onze focus geweest de afgelopen periode. Meer kijken naar de kinderen en hierop aansluiten. De jongste kinderen kunnen daardoor veel meer op ontdekkingstocht en kunnen hun eigen plan maken in het spel.

Op de peutergroep hebben we zowel binnen als buiten kritisch naar ons spelmateriaal gekeken. We hebben vooral geïnvesteerd in echt, natuurlijk spelmateriaal. Bij de kringloop hebben we materialen zoals pannen, pollepels en dweilen meegenomen. We zien hierdoor een ander spel terug bij de kinderen. We zien meer fantasie in het spel en sociale betrokkenheid in de groep. Er is meer van hetzelfde materiaal waar kinderen oneindig mee kunnen spelen!”

foto_naomi_vierkant.png
aanhalingstekens_geel...

Wij willen sterk worden in het stimuleren van autonomie. Kinderen meer laten ervaren en doen.

Buitenschoolse opvang

We hebben een nieuw team. Samen willen we meer inzetten op sport en spel en veel meer naar buiten gaan. Het natuurlijke materiaal toepassen en meer gebruik maken van onze ruimtes om zo aan te sluiten bij de behoeftes van de kinderen.''

Peuteropvang

''Met het team van de peuteropvang hebben we samen nagedacht over hoe we het aanbod willen vormgeven. Wat sluit goed aan bij de nieuwe identiteit en waar kunnen wij nog aan werken? Wij willen sterk worden in het stimuleren van autonomie. Kinderen meer laten ervaren en doen. Qua activiteiten zijn we soms nog gericht op resultaat, terwijl we meer het proces in beeld willen brengen. We zijn ons nog meer bewust geworden van hoe belangrijk het is om de kinderen te volgen en hierop aan te sluiten. Als we kijken naar onze inrichting, zouden we meer natuurlijke materialen willen toevoegen. Per thema wisselen wij al van materialen, omdat een kind dan weer opnieuw de uitdaging vindt in een nieuw thema.”

wolk_en_koraal_groen.png
2019_lemmer_betelgeuz...

Margreet Bolwerk: Pedagogisch Coach

“Locatie Betelgeuze is een geweldig mooie locatie. Er is één extra ruimte waardoor de leeftijdsgroep 0 tot 2 jaar gesplitst kan worden indien nodig, zodat elk kind de ruimte krijgt om te ontdekken en te spelen. De locatie heeft naast prachtige groepsruimtes en buitenruimte een kookruimte, atelier en beweeghal. Een locatie waar kinderen volop mogen ontdekken en spelen. Het team heeft vooral een omschakeling gemaakt in het omdenken van het aanbod. Voorheen was er veel aandacht voor de knutselwerkjes, nu wordt de ontwikkeling spelenderwijs gestimuleerd. Het proces wordt gevolgd in plaats van het eindresultaat. ‘Stap in de kinderwereld’ geeft de medewerkers een richtlijn waar wij als Doomijn voor staan. Vanuit de verwondering van het kind richten wij onze kinderwereld in. De teams zijn hiermee hard aan de slag gegaan en dat zie je echt terug op de groepen. Bij Doomijn laten wij kinderen binnen en buiten experimenteren, ervaringen opdoen en onderzoeken waar zij blij van worden. Verwondering is het begin van alle wijsheid en spelen is de hoogste vorm van leren. Dat is iets wat de Betelgeuze begrijpt!”


Naomi Berg, pedagogisch medewerker