Niet in iedere gemeente werken we op dezelfde manier. Sommige gemeentes vinden het wel belangrijk dat we toetsgegevens aanleveren als een peuter vanuit Doomijn naar de basisschool in die gemeente gaat. In deze gevallen maken we hier duidelijke afspraken over.

‘Stap in de kinderwereld’, zeggen we bij Doomijn. Dat geldt voor alles wat we doen, dus ook voor het toetsen. Dit doen we spelenderwijs. De pedagogisch medewerker zoekt hiervoor een geschikte plek binnen de peuteropvang waar het kind zich op zijn gemak voelt. Van het toetsen maken we een leuke activiteit, waarbij de peuter één-op-één een spelletje mag doen met de pedagogisch medewerker. Zo gaan we ook bij het toetsen uit van de kracht van het kind en volgen vol verwondering wat het al kan en laat zien.

Verschil per gemeente

“Stap in de kinderwereld, zeggen we bij Doomijn. Dat geldt voor alles wat we doen, dus ook voor het toetsen. 

“Wat als een peuter net zijn dag niet heeft? Of de Nederlandse taal nog te weinig spreekt om goed te kunnen scoren op een toets”

Wanneer kun jij het best laten zien wat je kan: als je weet dat je een toets aflegt óf als je doet wat je leuk vindt en daar helemaal in opgaat? Grote kans dat jij dat laatste fijner vindt. Dat geldt ook voor kinderen, en is precies de reden waarom we de peuters bij Doomijn liever niet toetsen.

Van toetsen naar écht kijken

Stap in de kinderwereld

Onze dagelijkse observaties en de halfjaarlijkse evaluaties leveren voldoende gegevens om te signaleren of een kind een extra ontwikkelbehoefte heeft. Hier spelen we op in en als we zien dat extra ondersteuning nodig is, verwijzen we door voor hulp van specialisten. Denk hierbij aan logopedie, fysiotherapie of bijvoorbeeld ondersteuning vanuit het Consultatiebureau of Sociaal Wijkteam (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Extra ondersteuning

Toetsen op een vast moment zou inhouden dat we vinden dat een kind op een bepaald moment aan een vastgesteld niveau moet kunnen voldoen. Maar wat als een peuter net zijn dag niet heeft? Of de Nederlandse taal nog te weinig spreekt om goed te kunnen scoren op een toets? Dan vertelt die “slechte” score niets over wie het kind echt is, welke potentiële talenten het heeft en over wat het wél kan! Daarom toetsen we niet bij Doomijn, maar observeren we dagelijks en leggen de bijzonderheden vast die we zien bij onze peuters. Ieder halfjaar maken we een overzicht van waar het kind staat.

Toetsen is een momentopname

Wij geloven dat kinderen zich gezond ontwikkelen op het moment dat ze spelen en ontdekken, terwijl ze zich veilig en fijn voelen. Juist dán kunnen wij het beste zien waar een kind belangstelling voor heeft en wat hij of zij van ons nodig heeft om een stapje verder te komen. Ook peuters zijn uniek in hun ontwikkeling. De groei die ze doormaken, leggen we dan ook niet langs dezelfde meetlat maar we kijken naar de kwaliteiten en het tempo van ieder kind.

Niet in iedere gemeente werken we op dezelfde manier. Sommige gemeentes vinden het wel belangrijk dat we toetsgegevens aanleveren als een peuter vanuit Doomijn naar de basisschool in die gemeente gaat. In deze gevallen maken we hier duidelijke afspraken over.

‘Stap in de kinderwereld’, zeggen we bij Doomijn. Dat geldt voor alles wat we doen, dus ook voor het toetsen. Dit doen we spelenderwijs. De pedagogisch medewerker zoekt hiervoor een geschikte plek binnen de peuteropvang waar het kind zich op zijn gemak voelt. Van het toetsen maken we een leuke activiteit, waarbij de peuter één-op-één een spelletje mag doen met de pedagogisch medewerker. Zo gaan we ook bij het toetsen uit van de kracht van het kind en volgen vol verwondering wat het al kan en laat zien.

Verschil per gemeente

“Stap in de kinderwereld, zeggen we bij Doomijn. Dat geldt voor alles wat we doen, dus ook voor het toetsen. 

“Wat als een peuter net zijn dag niet heeft? Of de Nederlandse taal nog te weinig spreekt om goed te kunnen scoren op een toets”

Onze dagelijkse observaties en de halfjaarlijkse evaluaties leveren voldoende gegevens om te signaleren of een kind een extra ontwikkelbehoefte heeft. Hier spelen we op in en als we zien dat extra ondersteuning nodig is, verwijzen we door voor hulp van specialisten. Denk hierbij aan logopedie, fysiotherapie of bijvoorbeeld ondersteuning vanuit het Consultatiebureau of Sociaal Wijkteam (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Extra ondersteuning

Toetsen op een vast moment zou inhouden dat we vinden dat een kind op een bepaald moment aan een vastgesteld niveau moet kunnen voldoen. Maar wat als een peuter net zijn dag niet heeft? Of de Nederlandse taal nog te weinig spreekt om goed te kunnen scoren op een toets? Dan vertelt die “slechte” score niets over wie het kind echt is, welke potentiële talenten het heeft en over wat het wél kan! Daarom toetsen we niet bij Doomijn, maar observeren we dagelijks en leggen de bijzonderheden vast die we zien bij onze peuters. Ieder halfjaar maken we een overzicht van waar het kind staat.

Toetsen is een momentopname

Wanneer kun jij het best laten zien wat je kan: als je weet dat je een toets aflegt óf als je doet wat je leuk vindt en daar helemaal in opgaat? Grote kans dat jij dat laatste fijner vindt. Dat geldt ook voor kinderen, en is precies de reden waarom we de peuters bij Doomijn liever niet toetsen.

Van toetsen naar écht kijken

Wij geloven dat kinderen zich gezond ontwikkelen op het moment dat ze spelen en ontdekken, terwijl ze zich veilig en fijn voelen. Juist dán kunnen wij het beste zien waar een kind belangstelling voor heeft en wat hij of zij van ons nodig heeft om een stapje verder te komen. Ook peuters zijn uniek in hun ontwikkeling. De groei die ze doormaken, leggen we dan ook niet langs dezelfde meetlat maar we kijken naar de kwaliteiten en het tempo van ieder kind.