Pedagogisch medewerker
als babyspecialist

Interview

Op kinderdagverblijf Sportlaan in Zwolle werkt pedagogisch medewerker Iris Pruijmboom. Zij volgt de opleiding tot babyspecialist. We vroegen haar wat dit in de praktijk betekent voor medewerkers én baby’s.

Per januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken in de kinderopvang de opleiding tot babyspecialist hebben gevolgd. Eén van de eisen uit de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Het doel: hogere kwaliteit van baby-opvang door meer kennis bij pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerker
als babyspecialist

Interview

Op kinderdagverblijf Sportlaan in Zwolle werkt pedagogisch medewerker Iris Pruijmboom. Zij volgt de opleiding tot babyspecialist. We vroegen haar wat dit in de praktijk betekent voor medewerkers én baby’s.

Per januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken in de kinderopvang de opleiding tot babyspecialist hebben gevolgd. Eén van de eisen uit de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Het doel: hogere kwaliteit van baby-opvang door meer kennis bij pedagogisch medewerkers.